2. பாவம் என்றால் என்ன?

இயேசுவை அறிந்துகொள்ளுதல்

Beginner 5(7 Ratings) 101 Students enrolled
Created by Jesus Calls Last updated Tue, 15-Sep-2020 Tamil
What will i learn?
 • பாவம் என்றால் என்ன என்பதைப் புரிந்துகொள்வீர்கள்.
 • பாவங்களைப் பற்றி பரிசுத்தவேதம் என்ன கூறுகிறது என்பதை தெரிந்துகொள்வீர்கள்.
 • நம்முடைய பாவங்களைவிட்டு நாம் மனந்திரும்ப வேண்டியதன் அவசியத்தை உணர்ந்துகொள்வீர்கள்.
 • பாவங்களுக்கான மன்னிப்பைப் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியதன் அவசியத்தை அறிந்துகொள்வீர்கள்.

Curriculum for this course
10 Lessons 00:10:13 Hours
பாடம் 2 – பாவம் என்றால் என்ன?
10 Lessons 00:10:13 Hours
 • பகுதி 1 – நோக்கங்கள் :
 • பகுதி 2 - டாக்டர். பால் தினகரன் வீடியோ விரிவுரை 00:10:13
 • பகுதி 3 - பாவம் என்றால் என்ன? – வினாடி வினா 00:00:00
 • பகுதி 4 – உள்ளடக்கம்.
 • பகுதி 5 - மனப்பாட வசனங்கள்
 • பாவம் என்றால் என்ன? 00:00:00
 • நமது பாடத்திட்டத்தில் வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ள முதல் மூன்று பாவங்கள் என்ன? 00:00:00
 • வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ள அடுத்த நான்கு பாவங்கள் என்ன? 00:00:00
 • நம்முடைய பாவங்களைவிட்டு நாம் ஏன் மனந்திரும்ப வேண்டும்? 00:00:00
 • பாவ செயல்களிலிருந்து நாம் எப்படி வெளியே வரமுடியும்? 00:00:00
Requirements
+ View more
Description

நோக்கங்கள் :

இயேசு அழைக்கிறார் பங்காளர்கள் இந்த இரண்டாம் பாடத்தைப் படித்தபிறகு,

 • பாவம் என்றால் என்ன என்பதைப் புரிந்துகொள்வீர்கள்.
 • பாவங்களைப் பற்றி பரிசுத்தவேதம் என்ன கூறுகிறது என்பதை தெரிந்துகொள்வீர்கள்.
 • நம்முடைய பாவங்களைவிட்டு நாம் மனந்திரும்ப வேண்டியதன் அவசியத்தை உணர்ந்துகொள்வீர்கள்.
 • பாவங்களுக்கான மன்னிப்பைப் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியதன் அவசியத்தை அறிந்துகொள்வீர்கள். 
+ View more
Other lessons
00:13:12 Hours
Updated Tue, 29-Sep-2020
5 765
00:10:07 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
5 762
00:13:12 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
4 103
00:13:12 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
5 313
00:13:15 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
5 122
About the instructor
 • 831 Reviews
 • 1147 Students
 • 40 Courses
+ View more
#

#

Student feedback
5
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 14%
 • 85%
Reviews
 • Sun, 04-Oct-2020
  THIS CHAPTER IS VERY MUCH USEFUL TO KNOW WHAT ARE ALL SINS, AND HOW TO GET DELIVER FROM ALL THE SINS.
 • Wed, 07-Oct-2020
 • Sat, 10-Oct-2020
 • Tue, 13-Oct-2020
  This lesson has equipped me to know what is sin...and I can explain to others
 • Thu, 05-Nov-2020
 • Thu, 25-Feb-2021
 • Sat, 13-Mar-2021
  Learn in detail the 7 types of sins that separates from God.
Includes:
 • 00:10:13 Hours On demand videos
 • 10 Lessons
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and tv